Do pana Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina

9 lutego 2016 roku mój pełnomocnik przesłał do pana Jarosława Gowina (na adresy w klubie parlamentarnym, w biurze poselskim oraz w ministerstwie) pismo z prośbą o wydanie oświadczenia wyjaśniającego wypowiedzi pana ministra w programie „Kropka nad i” z 2 lutego 2016. Poniżej zamieszczam treść tego pisma. Ponieważ wypowiedź była publiczna, uważam, że należy treść tego pisma udostępnić opinii publicznej. Jednocześnie jestem przekonany, że pismo na pewno dotarło już do adresata, więc nie upowszechniam go przed dotarciem do osoby najbardziej zainteresowanej.

Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r.

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
[…]

Szanowny Panie,

działając jako pełnomocnik Pana Mateusza Kijowskiego – odpis pełnomocnictwa w załączeniu, w związku z Pana wypowiedzią z dnia 2 lutego 2016 r. w programie emitowanym przez stację TVN: „Kropka nad i”, którego redaktorem prowadzącym była Pani Monika Olejnik, w którym sformułował Pan m.in. wypowiedź, z której wynikała sugestia, że dziadek Pana Mateusza Kijowskiego zaangażowany był we współpracę z komunistycznym aparatem represji, a zaangażowanie to skierowane było przeciwko ruchowi antykomunistycznemu w Polsce i potwierdził Pan stanowczo swoją „wiedzę” w tym zakresie, co naruszyło dobre imię mojego Mocodawcy i przysługujące mu prawo kultu osoby zmarłej oraz naruszyło jego wizerunek w oczach społeczności, w której funkcjonuje w życiu publicznym, zwracam się do Pana o usunięcie skutków wyżej opisanych naruszeń poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o treści:

W dniu 2 lutego 2016 r. w programie Moniki Olejnik „Kropka nad i” bez właściwej, wymaganej dla wygłaszania takich sądów, znajomości rzeczy, sformułowałem niezgodną z rzeczywistością sugestię odnoszącą się do osoby dziadka Pana Mateusza Kijowskiego, która naruszyła dobra osobiste Pana Mateusza Kijowskiego. Z powodu wyżej opisanego zdarzenia wyrażam serdeczne ubolewanie.
Jarosław Gowin

Zwracam się także o spowodowanie wyemitowania treści tego oświadczenia w programie TVN w czasie antenowym bezpośrednio przed emisją programu „Kropka nad i” oraz o przesłanie jednego egzemplarza takiego oświadczenia mojemu Mocodawcy – na adres Kancelarii i jednego egzemplarza w/w oświadczenia do Polskiej Agencji Prasowej – w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Zastrzegam sobie skutki prawne tego wystąpienia.

[…]

(tekst pierwotnie opublikowany na portalu naTemat.pl 12.02.2016)

No votes yet.
Please wait...

Komentarze z Facebooka