Jak rozmawiać?

Wiele mówimy ostatnio o rozmawianiu, wiele o dialogu, współpracy i kompromisie. Ale jak to właściwie robić? Jak osiągać porozumienie, jak znaleźć właściwy język, załatwiać sprawy?

Wczoraj, na naszym KODowskim spotkaniu w Lublinie, profesor Jerzy Bartmiński powiedział, że najważniejsze w szukaniu rozwiązania jest zdefiniowanie pytania, określenie problemu. Musimy zacząć od uzgodnienia o czym rozmawiamy. To niby oczywiste stwierdzenie sięga w istocie źródła większości naszych sporów i nieporozumień.

Jakże często walczymy o własną pozycję, używając retoryki dobra wspólnego. Jakże często mówimy o wszystkich, wiedząc jedynie o sobie. A ile razy własną frustrację czy niezadowolenie bierzemy za prawdę obiektywną?

Nie jest łatwo oderwać się od swoich uczuć, emocji czy przeżyć. Ale to chyba jedyna metoda, żeby nawiązać kontakt z osobą obok nas. To początek. Drugi krok, to próba zrozumienia tej osoby. Jej uczuć, emocji i przeżyć. Kiedy próbujemy się wzajemnie zrozumieć, to zbliżamy się do z zrozumienia problemu. A stąd już blisko do opisania problemu.

Kiedy się zrozumiemy na gruncie diagnozy, to i rozwiązanie może się okazać wspólne. Tak budujemy dialog i zaczynamy współpracę. Wspólne cele i wspólne pytania dają szansę na wspólne rozwiązania.

Stefan Kisielewski napisałby w tym miejscu „czego sobie i wam życzę”. Zacznijmy od siebie.

(tekst pierwotnie opublikowany na Facebooku 15.05.2016)

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Komentarze z Facebooka