Dość wykorzystywania dzieci przez Super Express!

W związku haniebną publikacją Super Expresu, wykorzystującą do walki politycznej (bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że to projekt o charakterze politycznym) osobę mojego ośmioletniego syna oraz jego wizerunek oświadczam z całą stanowczością, że wykorzystam wszystkie prawem przewidziane środki do ukarania wydawców, redaktorów i autorów tego plugawego materiału oraz do zapobieżenia podobnym niegodziwościom w przyszłości. czytaj więcej…