Dość wykorzystywania dzieci przez Super Express!

W związku haniebną publikacją Super Expresu, wykorzystującą do walki politycznej (bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że to projekt o charakterze politycznym) osobę mojego ośmioletniego syna oraz jego wizerunek oświadczam z całą stanowczością, że wykorzystam wszystkie prawem przewidziane środki do ukarania wydawców, redaktorów i autorów tego plugawego materiału oraz do zapobieżenia podobnym niegodziwościom w przyszłości.

Dotyczy to zarówno osób odpowiedzialnych za publikację z 7 lutego 2017 w Super Expresie jak i każdej przyszłej publikacji, która próbowałaby do debaty publicznej włączać kilkuletnie dziecko. Niegodziwość, podłość i żerowanie na najsłabszych, którzy nie mogą się bronić, muszą być piętnowane i obnażane.

Opinii publicznej pozostawiam ocenę – jakim trzeba być człowiekiem, żeby wykorzystywać dzieci dla własnych komercyjnych lub politycznych korzyści.

Mateusz Kijowski

(tekst pierwotnie opublikowany na portalu naTemat.pl 08.02.2017)

No votes yet.
Please wait...

Komentarze z Facebooka