Do Wszystkich zainteresowanych, mało zainteresowanych i w ogóle niezainteresowanych! Oraz do redaktora Tomasza Sianeckiego!

Szanowny Panie Redaktorze!

Pozwalam sobie zaproponować wyjaśnienie wszystkich aspektów mojej „sprawy alimentacyjnej”. Może być w trybie osobistego spotkania. Dokumenty źródłowe, pomocne w wyjaśnieniu sprawy, znajdzie Pan pod adresem http://audyt.kijowski.net. Przydatne również może być postanowienie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie mojego rzekomego uchylania się od płacenia alimentów. To postanowienie zostało wydane w czerwcu 2017 przez prokuraturę, której na pewno nie można zarzucić przychylności dla mnie. Można je uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania oparte na dokumentach oraz na potwierdzonych dokumentami faktach.

Rating: 2.5/5. From 2 votes.
Please wait...

Komentarze z Facebooka