Niech żyje różnorodność!

W tych dniach spełniają się najczarniejsze sny w Polsce. Rządzący obudzili demony. Demony budzone przez rządzących wtedy, kiedy tracili grunt pod nogami. Ostatni raz uczynili tak Moczar i Gomułka w końcu lat 60-tych zeszłego stulecia. Dzisiaj budzą je Kaczyński, Żaryn, Brudziński i wielu innych. I jak wtedy, zatrudniają do czarnej roboty „uniesione słusznym gniewem masy ludowe”. Wtedy to był aktyw robotniczy. Dzisiaj to podobnie patriotyczni kibice, prawdziwi patrioci i wychwalający Hitlera pseudo-Polacy (Polak nie mógłby czcić pamięci Hitlera).

Musimy się przeciwstawić tej nagonce na innych. Pokazać prawdziwą twarz Polski i Polaków. Otwartą i życzliwą. Umiejącą się przyznać do błędu, a siły szukającą we współpracy, nie zaś w alienacji. W związku z tym warto przypomnieć, co mówiłem 12 marca 2016 roku pod Trybunałem Konstytucyjnym, rozpoczynając marsz „Przywróćmy ład konstytucyjny”. Dzisiaj także musimy przywrócić ład cywilizacyjny i kulturowy. Nagle staliśmy się outsiderem na salonach świata. Obudziliśmy demony, których w Europie nie widziano od ponad pół wieku, a pamięć o nich dobrze się utrwaliła po tym, jak pociągnęły za sobą ponad 40 milionów ofiar w samej tylko Europie. Myślę, że szacunek dla różnorodności jest kluczem do powrotu w kręgi zachodniej cywilizacji.

A oto, co mówiłem prawie dwa lata temu:

Już prawie cztery miesiące rozmawiamy na ulicach o wolności i o demokracji. Wiemy już, że ten bezprzykładny atak większości parlamentarnej na Trybunał Konstytucyjny, ta tzw. „ustawa naprawcza” jest bezprawna, sprzeczna z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej! Wiemy o tym z prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powtarzam: prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego! Wiemy o tym z opinii Komisji Weneckiej! Wiemy o tym, bo sami umiemy myśleć, bo myślimy samodzielnie!

Ale zastanówmy się przez chwilę, jakie są te wartości, których ma bronić Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego my tak bardzo zabiegamy o ten Trybunał? Co on dla nas znaczy?

Artykuł 32 Konstytucji RP mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Wszyscy jesteśmy równi! Wolność, równość, demokracja!

Dzisiaj przedstawiciele partii, której nazwy nie warto wymawiać, chcą nam wmówić, że Polska jest czarno-biała, że jest tylko jeden sposób myślenia i życia. Że każdy, kto ma odwagę myśleć samodzielnie, kto nie wpisuje się w plan wymyślony przez prezesa, nie jest prawdziwym Polakiem. Że jesteśmy esbekami i ubekami. Że nie wolno nam używać polskiej flagi. Że byliśmy częstymi gośćmi w ambasadzie rosyjskiej. Tak mówi prezes!

Prezydent, który jest podległy prezesowi, mówi, że jest lepszym rodzajem Polaka i może za nas decydować! Chcą nam wmówić, że jesteśmy czarno-biali, a najlepiej czarni! Wszyscy tacy sami, ale to nie jest prawda.

My jesteśmy kolorowi, każdy jest inny! W tym jest nasza siła, siła narodu w różnorodności! W wielości, bo każdy ma swoje barwy. My, naród, jesteśmy silni siłą naszej różnorodności. Kobiety i mężczyźni. Młodzi, sędziwi i dojrzali. Katolicy, Muzułmanie, Prawosławni, Żydzi, Protestanci i niewierzący. Rolnicy, naukowcy, rzemieślnicy. Przedsiębiorcy, studenci i robotnicy. Heteroseksualni i homoseksualni. Rowerzyści, wegetarianie, ekolodzy. Ci w futrach, ci w płaszczach i ci w dresach. Mieszkający na wsi, w miastach i miasteczkach. Polacy, Niemcy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi, Ślązacy. Kaszubi, Czesi, Ukraińcy. Każdy ma swą barwę i to jest naród! My, Naród!

Kiedy partia, której nazwy nie warto wymawiać, wprowadzi swoje prawa równające wszystko zgodnie z zasadą: „jedno państwo – jeden naród – jeden prezes”, każdy będzie zagrożony! Każdy odcień będzie gaszony, a barwa tłumiona! Nie chcemy tego! Jesteśmy różnorodni! Nie chcemy być jak agent Smith w Matrixie, nie chcemy być wszyscy tacy sami, czarni! Chcemy być różnorodni i dlatego bronimy Trybunału Konstytucyjnego! Bo tylko on obroni nasze wolności, zapisane w Konstytucji!

[…] musimy ten Trybunał obronić. Obronimy Konstytucję, obronimy ład konstytucyjny!

Bo tu jest Polska!

A tutaj relacja z marszu „Przywróćmy ład konstytucyjny”

Rating: 3.7/5. From 6 votes.
Please wait...

Komentarze z Facebooka