Teraz K…a My – weźmy się do roboty

Prezydent Lech Wałęsa jest gotowy jeszcze raz ratować Polskę. W nowej formule. W 1980 roku to był związek zawodowy. W 1989 roku siła polityczna wygrywająca de facto wybory. W 2018 roku to ruch obywatelski, który zorganizuje demokratyczne i uczciwe wybory oraz zadba aby ich wyniki nie zostały sfałszowane przez rządzących. Bo Komitet Obywatelski przy Prezydencie Lechu Wałęsie chociaż nawiązuje nazwą do tego Komitetu z 1989 roku, to przecież proponuje zupełnie inną formułę działania – adekwatną do aktualnej sytuacji i do nowych czasów.

Dzisiaj dorobek całych pokoleń jest zagrożony. Rządzący konsekwentnie zmieniają Polskę krok po kroku w państwo totalitarne. Państwo, w którym to władza staje się suwerenem, a obywatele mają pełnić rolę usługową. Państwo naśladujące w swoich założeniach PRL. I chociaż nie można zaprzeczyć, że historia powtarza się jako farsa, tym większe zagrożenie dla nas wszystkich i dla naszej ojczyzny. Bo klauny, błazny i nieudacznicy motywowani chorą ideologią, trzymający w swoich rekach pełnię totalnej władzy, mogą być znacznie bardziej niebezpieczni, niż cyniczni polityczni gracze.

Prezydent Lech Wałęsa poprowadził nas do zwycięstwa już dwukrotnie. W 1980 i w 1989 roku stał na czele i stał się symbolem zbiorowego wysiłku milionów zaangażowanych Polek i Polaków. Jestem przekonany, że to jego wyczuciu i życiowej rozwadze zawdzięczamy fakt, że rewolucyjne wydarzenia tych lat odbyły się pokojowo a słowo rzucone przez Jacka Kuronia w latach 70-tych zeszłego wieku – zamiast palić komitety zakładajcie własne – stało się ciałem i zdominowało nasze polskie odwieczne dążenia do wolności.

Można się było z Prezydentem Lechem Wałęsą nie zgadzać w kwestiach politycznych na różnych etapach jego aktywności, ale nikt, kto szanuje prawdę historyczną i rzeczywistość znaną w całym świecie nie może podważać roli Lecha Wałęsy w demokratycznych przemianach w całym już dzisiaj świecie, a na pewno w Europie. Nie może też podważać jego zasług dla budowy wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Mamy przywódcę – autorytet i ikonę – ale przecież zadanie, które przed nami stoi, to zadanie dla tysięcy ludzi! W komisjach wyborczych w całej Polsce zasiądzie prawie pół miliona osób. Zadbajmy, żeby były to osoby świadome, przywiązane do idei uczciwych i rzetelnych wyborów, zaangażowane i gotowe poświęcić swój czas dla dobra wspólnego. Wśród polityków znamy wielu, którzy działają w myśl zasady TKM (teraz k…a my) żeby dorwać się do stanowisk, zaszczytów, władzy, pieniędzy. Dzisiaj jest czas, żeby obywatele zmienili wymiar tej dewizy! Teraz K…a My – OBYWATELE – weźmy się do roboty i przywróćmy w Polsce praworządność i porządek konstytucyjny.

Prezydent Lech Wałęsa zaprosił do współpracy w ramach Komitetu Obywatelskiego organizacje społeczne i obywatelskie, które mogą zorganizować nas, obywateli, do zaangażowania w organizację wyborów – tych najbliższych, ale i kolejnych, do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu oraz prezydenckich. Wśród zaproszonych przez Lecha Wałęsę organizacji jest również Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja. Na zdjęciu powyżej uwieczniono moment, kiedy Wiceprzewodnicząca i Dyrektor Generalna stowarzyszenia – Małgorzata Rosłońska – odbiera od Prezydenta Lecha Wałęsy nominację w imieniu nas wszystkich.

Nie wszyscy w pełni rozumiemy wagę wyborów samorządowych. Telewizje rzadko mówią o lokalnych politykach, ich działalność ma charakter ściśle związany z miejscowością, gminą czy powiatem i jako taka nie znajduje powszechnego zainteresowania. Ale to przecież z wynikami ich decyzji i działań mamy do czynienia najczęściej! Codziennie chodzimy po naszych ulicach, codziennie korzystamy ze sklepów, nasze dzieci czy wnuki codziennie chodzą do szkół, przedszkoli, świetlic i ośrodków kultury. O tym, jak wygląda nasze otoczenie, decyduje właśnie samorząd. On też decyduje o wykorzystaniu pieniędzy pochodzących z różnych budżetów i programów Unii Europejskiej. Czy chcemy, żeby nasze otoczenie zapełniało się wyrazami ideologicznego zaangażowania partii rządzącej? Żeby nasze dzieci uczyły się w duchu religii smoleńskiej raczej, niż w duchu oświecenia i cywilizacyjnego postępu? Żeby o tym, w co zostaną zainwestowane nasze pieniądze decydowano na podstawie centralnych dyrektyw i partyjnej lojalności zamiast na podstawie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności?

To my, Naród Polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zdecydujemy o przyszłości naszej Ojczyzny! Dzisiaj wymaga ona, żebyśmy stanęli do wspólnej pracy przy wyborach. Nie oddawajmy ich w ręce rządzących!

Zadaniem dla nas jest zorganizowanie szerokiej sieci pełnomocników regionalnych i lokalnych, którzy pomogą w rekrutacji i przygotowaniu kandydatów na członków komisji wyborczych. Wiemy, że wszystkich najbardziej rozgrzewają kwestie wielkiej polityki – jak zostanie zmieniona ordynacja czy kodeks wyborczy, kto będzie komisarzem czy urzędnikiem wyborczym, jakie powstaną koalicje i komitety wyborcze. My, szarzy obywatele, nie mamy wielkiego wpływu na te sprawy. Procedury działania, poradniki, instrukcje i szkolenia zostaną przygotowane przez najwyższej klasy prawników i specjalistów zaangażowanych w prace Komitetu Obywatelskiego, kiedy tylko będzie to możliwe. My musimy dzisiaj zadbać o to, żeby nie zabrakło demokratycznych kandydatów do komisji wyborczych. To znaczy, że powinniśmy zebrać w całej Polsce co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób chętnych do działania. WRD otwiera się na współpracę ze wszystkimi środowiskami, grupami i organizacjami, które działają lokalnie i mają często już ugruntowaną pozycję, ale z racji swojego ograniczonego zasięgu nie mogą stać się samodzielnym partnerem Komitetu Obywatelskiego. Sieć Obywatelska – Wolność Jest W Nas zaprasza do współpracy grupy, osoby czy środowiska, które wyznają podobne wartości i chcą wspierać projekt Prezydenta Lecha Wałęsy a jednocześnie chcą utrzymać swoją niezależność i tożsamość.

Pierwszy etap to powołanie jak najgęstszej sieci pełnomocników – regionalnych i lokalnych, którzy w ścisłej współpracy z Komitetem Wykonawczym Komitetu Obywatelskiego i przy jego pełnym wsparciu, będą organizowali kandydatów zgłaszających się do pracy przy wyborach. Dlatego każdy, kto chciałby się w organizowanie tego obywatelskiego zaangażowania włączyć, niech się zgłasza do nas i już podejmuje organizację wokół siebie – do wyborów nie zostało wiele czasu i każdy dzień się liczy. Od paru miesięcy działa już inicjatywa Wolontariusze Wolnych Wyborów. Rekrutują chętnych do pracy w komisjach wyborczych. Od powołania Komitetu Wyborczego przy Prezydencie Lechu Wałęsie inicjatywa zyskuje szerszy wymiar i licznych partnerów. Dzisiaj wszystkie organizacje, grupy, środowiska i ludzie zaangażowani w prace Komitetu Obywatelskiego nadają tej inicjatywie nowy, szerszy wymiar. Ale pamiętajmy! Działamy we wspólnej sprawie. Tutaj liczy się współpraca i wzajemne wsparcie. Nie ma miejsca na konkurencję czy wzajemne zwalczanie.

Na koniec przypomnę – w Komitecie Obywatelskim są już partie polityczne i trwają negocjacje z kolejnymi partiami, które mogłyby dołączyć. Ze względu na uregulowania prawne niektóre prace możliwe są do wykonywania tylko przy wsparciu partii politycznych. Ale nasze działanie ma mieć charakter czysto obywatelski a współpraca z partiami będzie przyjazna, ale z zachowaniem pełnej niezależności i podmiotowości.

Pozwolę sobie zakrzyknąć jeszcze raz… Teraz K…a My – do roboty!

Rating: 4.6/5. From 15 votes.
Please wait...

Komentarze z Facebooka